Educatief verlof

Algemene info.

Je vraagt educatief verlof aan bij inschrijving na akkoord van je werkgever. Je krijgt de nodige attesten via je docent. Bij afwezigheden bezorg je steeds een officiële wettiging aan je docent (attest van dokter of werkgever). Deze wettigingen moeten steeds ten laatste 14 dagen na de afwezigheid worden bezorgd. Een wettiging die later wordt ingediend, geldt niet. Dit staat ook in het Centrumreglement. Je ondertekent dit bij inschrijving. 

Wat is educatief verlof (kredieturen)?

Werknemers  die hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren, hebben het recht op bezoldigde afwezigheden. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid betaalt de loonkost terug aan de werkgever.

Voltijdse en bepaalde deeltijdse werknemers die op regelmatige basis de cursus volgen.

Voor welke cursussen kan educatief verlof worden aangevraagd?

Voor al onze opleidingen, uitgezonderd Digitale Fotografie.

Hoe vraag je educatief verlof aan en hoe verloopt het verder?

Wie gebruik wil maken van het recht op educatief verlof, vraagt dit tijdig aan bij de werkgever en vermeldt dit bij inschrijving van de cursus.

Hoeveel uren educatief verlof kun je opnemen en wanneer?

  • 100 uren per schooljaar indien je een beroepsopleiding en /of algemene opleiding volgt
  • 80 verlofuren indien je een algemene opleiding volgt.

Deze uren moeten opgenomen worden tussen de aanvangsdatum en laatste lesdatum van de opleiding.

 

Meer info over betaald educatief verlof vind je hier.