Opleidingscheques

Wat is nieuw vanaf 1 maart 2015?

De toegang tot opleidingscheques (OC) voor een hooggeschoolde wordt beperkt tot de opleiding die vermeld staat in zijn persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) dat opgesteld is door een erkend loopbaancentrum.

Onder hooggeschoold wordt verstaan iedereen die hogere studies heeft afgerond:

 • Diploma van bachelor
 • Diploma van master
 • Diploma van leraar (ook SLO)
 • Diploma van gegradueerde (HBO5)
 • Het toepassingsgebied van opleidingscheques wordt uitgebreid zodat OC ook kan voor:
  • Een Vlaming die niet in Vlaanderen werkt
  • Een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werkt, maar er niet woont

Wat blijft onveranderd?

De laag- of middengeschoolde cursist heeft recht op opleidingscheques voor:

Bij het aanvragen van opleidingscheques wordt automatisch door VDAB in Mijn Loopbaan nagegaan of iemand hoog- midden- of laaggeschoold is én opgevraagd of de persoon beschikt over een 'Attest opleiding in het kader van het persoonlijk ontwikkelingsplan' (POP-attest). Op basis daarvan worden al dan niet OC afgeleverd.

Regeling cursisten die zich willen inschrijven met opleidingscheques aangekocht vanaf 1 maart 2015

 Er zijn 2 mogelijkheden:

 • Je bent hoog-, midden- of laaggeschoold en beschikt over een POP-attest

Je mag met OC betalen voor de opleiding vermeld in zijn POP-attest

 • Je bent midden- of laaggeschoold

Je mag met OC betalen voor opleidingen uit de lijst van betaald educatief verlof.

 Het POP-attest, indien van toepassing, moet je aan het CVO overhandigen.

Regeling cursisten die zich willen inschrijven met opleidingscheques aangekocht vóór 1 maart 2015 (overgangsperiode)

Cursisten die zich willen inschrijven voor modules met startdatum na 1/03/2015, kunnen onder onderstaande voorwaarde de OC voorleggen die aangekocht waren vóór 1/03/2015, want OC zijn 14 maanden geldig. 

 • de cursist verklaart op eer midden- of laaggeschoold te zijn => de cursist mag met OC betalen voor opleidingen uit de lijst van betaald educatief verlof.
 • de cursist verklaart op eer hoog-, midden- of laaggeschoold te zijn en beschik over een POP-attest => De cursist mag met OC betalen voor de opleiding vermeld in zijn POP-attest (Pop attest bezorgen aan CVO!).
 • de cursist is hooggeschoold en heeft geen POP-attest => De cursist mag niet met OC betalen en kan zijn eigen bijdrage terugvorderen bij VDAB via dit document.

De cursist draagt de volle verantwoordelijkheid over zijn/haar afgelegde verklaringen en zal dan ook door het beleidsdomein Werk kunnen gesanctioneerd worden wanneer hij/zij valse verklaringen aflegt.

Het centrum draagt de verantwoordelijkheid om de cursist correct te informeren en enkel te laten betalen met OC voor een opleiding waarvoor hij in aanmerking komt.

Bij vragen of onduidelijkheden over de nieuwe regelgeving of het scholingsniveau verwijst het centrum de cursist door naar VDAB (Servicelijn op het gratis nummer 0800 30 700)

 

Alle info over opleidingscheques vindt u hier.